Vi vore förstås inget vidare undersökningsföretag om vi inte undersökte oss själva. Hur väl vi lyckas leverera högkvalitativa undersökningar och bra service visas av vår egen NKI-undersökning. Resultatet ser du nedan (betyg på skala 0–100 där 0 är lägsta betyg och 100 är högsta betyg). NÖJD-KUND-INDEX (NKI): 86

  • Kompetens och professionalism: 92
  • Lyhördhet och förståelse: 88
  • Bemötande: 90
  • Kvalitet på analys och rapport 84

Vår egen kundundersökning genomförs av ett oberoende undersökningsföretag.