Organisation

Alf Brydolf-Berg

VD/Konsult

Född år 1969 i Mölndal, ekonomie kandidat i nationalekonomi, Uppsala universitet. Alf har tidigare arbetat på bland annat Temaplan AB och Newsec Advice.

Matilda Lindblom

Konsult

Född 1987 i Eskilstuna, masterexamen inom beteendevetenskap med fokus på forskningsinriktad psykologi, Stockholms Universitet. Matilda arbetade tidigare med forskning inom sömn och stress på Stressforskningsinstitutet.

Peter Wissing

Konsult

Född 1964 i Linköping. Fil.Kand. Datavetenskap i Gävle samt diplomerad marknadsekonom i Stockholm. Peter kommer närmast från egen verksamhet inom marknadsundersökningar, med marknadskommunikation och varumärken som fokusområden.

Stefan Peterson

Marknadskonsult (extern)

Karl Wahlin

Metodansvarig statistiker (extern)

Karl är född 1978 i Linköping. Fil Dr i statistik vid Linköpings universitet. Karl har många års erfarenhet av statistisk konsultation, med särskilt fokus på att utbilda i statistisk metod.