Analysmetoder och arbetssätt

Våra undersökningsmodeller och metoder är utvecklade under många år och bygger på forskning och beprövad vetenskap om hur man bäst undersöker och analyserar kundbeteenden och kundnöjdhet.

Kvalitativa undersökningar

I våra kvalitativa undersökningar använder vi allt från personliga intervjuer och telefonintervjuer till fokusgrupper och enkäter. Undersökningarna utformas utifrån uppdragsgivarens syfte och vi anlitar ibland utomstående kompetens för exempelvis coachning.

Kvantitativa undersökningar

De kvantitativa undersökningar vi genomför är ofta men inte alltid NKI-undersökningar. Ibland kan kvantitativa undersökningar användas när man vill ha svar på någon eller några specifika frågor, men handlar det om att genomföra en kundundersökning utformar vi den som en NKI-undersökning. Dessa har sin specifika form och utformning och om detta kan du läsa mer på sidan NKI, Nöjd Kund Index.

I vissa undersökningar arbetar vi istället med modellen för att mäta och analysera Net Promoter Score, vilket är en metod för att mäta kundlojalitet – benägenhet att rekommendera. Detta kan du läsa mer om på sidan NPS, Net Promoter Score.

Vi lyssnar – och förklarar

Vi anpassar alltid våra undersökningar till uppdragsgivarens behov och önskemål, men med ledning av vår erfarenhet. Lyhördhet för uppdragsgivarens önskemål och behov är viktigt för att resultaten ska bli till nytta för uppdragsgivaren.

Våra skriftliga rapporter innehåller oftast kommentarer, slutsatser och rekommendationer, men i möjligaste mån vill vi också redovisa och förklara resultaten vid seminarier och workshops eftersom det ger uppdragsgivaren bättre möjligheter att förstå och använda resultaten.

Systerföretaget Evidens

Evimetrix är en del i Evidensgruppen där även företaget Evidens ingår. I många uppdrag arbetar vi tillsammans. Evidens arbetar med bland annat med olika typer av marknadsanalyser, stads- och fastighetsutveckling ur ett marknadsperspektiv och verksamhetsutveckling. Ofta ingår till exempel resultat från Evimetrix varumärkesundersökningar eller särskilda studier om kundattityder som underlag i de bredare analyser Evidens levererar.