Vad är egentligen Nöjd Kund Index, NKI? Många slänger sig med att de gör NKI-undersökningar, men Nöjd Kund Index, NKI, är inte vilket mått som helst utan har en standardiserad utformning byggd på vetenskap. Resultaten av en NKI-undersökning analyseras också genom en särskild matematisk-statistisk metod. NMI, Nöjd Medarbetar Index, och NBI, Nöjd Boende Index, är motsvarigheter till NKI och bygger på samma metodik.

En väl genomförd NKI-undersökning ger goda möjligheter för uppdragsgivaren att använda resultaten från undersökningen både för att utveckla den operativa verksamheten och för strategisk styrning. Våra NKI-undersökningar genomför vi alltid med största noggrannhet vad gäller både datainsamling och analys. Bland annat är vi måna om att få höga svarsfrekvenser och att analysera resultaten utifrån vetenskapliga metoder.

Så fungerar NKI

NKI mäts med tre standardiserade frågor:

  • Kundens helhetsbetyg
  • Kundens omdöme i relation till förväntningarna på leveransen
  • Kundens omdöme om leveransen satt i relation till en ideal leverans

De tre bedömningarna vägs i NKI ihop till ett NKI-betyg. Analysen fortsätter därefter med att visa hur NKI påverkas av olika delar i leveransen. Exemplet nedan visar hur stockholmare generellt värderade kvaliteter i köpcentrum 2012. Modellen visar att om utbudet av affärer stärks från 59 till 60 så kan NKI förväntas stärkas med 0,27 betygsenheter.