NPS är en form av lojalitetsanalys. I denna typ av undersökning mäter man målgruppens benägenhet att rekommendera företaget/varumärket. Resultatet presenteras i form av andel kritiker, indifferenta och så kallade ambassadörer. NPS-måttet är differensen mellan andelen kritiker och ambassadörer.

Inom ramen för en NPS-undersökning mäter vi även ett begränsat antal egenskaper för företaget/varumärket. Det är viktigt att i analysen försöka förstå vad som driver målgruppens benägenhet att rekommendera. I de uppdrag vi genomför analyseras och presenteras dessa samband på ett pedagogiskt och tydligt sätt tillsammans med våra kommentarer, slutsatser och rekommendationer. 

Vår målsättning är att du direkt ska kunna använda resultaten, slutsatserna och rekommendationerna utan att själv behöva analysera undersökningens resultat.

Så fungerar NPS

NPS mäts på en skala från 0 till 10. Andelen som svarat 0 till 6 är kritiker, andelen som svarar 7 och 8 definieras som indifferenta och andelen som svarar 9 och 10 är varumärkets ambassadörer. Själva måttet NPS beräknas som differensen mellan andelen kritiker och ambassadörer.

I ovanstående exempel får Net Promoter Score värdet 14. För det enskilda företaget kan emellertid NPS mycket väl få ett negativt värde.

I Evimetrix Swedish Brand Award – som omfattar 500 företag och varumärken i 35 branscher –  mäter vi i första hand varumärkesposition och Nöjd Kund Index (NKI). I undersökningen mäter vi emellertid även NPS och det genomsnittliga NPS-värdet 2016 uppgick till 12.