Evimetrix Swedish Brand Award

Den årliga undersökningen för dig som aktivt arbetar med ditt varumärke och vill veta hur allmänheten ser på ert och era kollegor i branschens varumärken.

I branschrapporten kan du:

  • Jämföra er position med andra varumärken i er bransch, både vad gäller kännedom, kundandel, Nöjd Kund Index – NKI och rekommendationsgrad genom Net Promoter Score – NPS
  • Utifrån dagens varumärkesposition uppnå intern samsyn om var ni är idag, men också för att sätta mål för det fortsatta varumärkesarbetet
  • Använda som underlag för både intern och extern marknadsföring av varumärket
  • Identifiera varumärkets styrkor för att formulera budskap i kommunikationen
  • Prioritera förbättringsområden för att ytterligare stärka varumärket bland både befintliga och potentiella kunder.