Kollektiva undersökningar

Vi gör varje år ett antal breda kollektiva branschundersökningar. De är ofta riktade mot en enskild stor bransch eller görs för många branscher samtidigt. Den här typen av kollektiva undersökningar ger god kunskap om hur kunderna värderar de företag, organisationer och företeelser som undersöks och är mycket användbara om man vill jämföra sig med sina konkurrenter eller kollegor i en eller flera branscher.

I de kollektiva undersökningarna mäter vi alltid NKI (Nöjd Kund Index) och bakomliggande kvaliteter som kan förklara NKI. De företag som undersöks kan också positioneras mot ett stort antal andra företag i samma bransch vad gäller både NKI och varumärkeskännedom.

Exempel på kollektiva undersökningar vi gör årligen är:

  • Stockholmarnas Favoritcentrum (Konsumentmätning: Undersökning om nära 50 köpcentrumanläggningar i Stockholms län)
  • Svenskarnas Favoritcentrum (Konsumentmätning: Undersökning om 350 köpcentrumanläggningar i Sverige)
  • Swedish Brand Award (Konsumentmätning: NKI och varumärkesposition för 500 företag och varumärken)
  • Svenska Näringslivets Beslutsfattare (B2B: Beslutsfattares NKI och varumärkesposition för nära 300 leverantörer)