Bostadsföretag

För bostadsföretag gör vi mestadels hyresgästundersökningar, ofta i form av så kallade NBI-undersökningar (Nöjd-Boende-Index). Undersökningarna handlar om allt från vad de boende anser om uppdragsgivaren som hyresvärd (som mäts med det standardiserade måttet Nöjd-Kund-Index – NKI) till hur de upplever skötseln av huset, utemiljön, sina grannar med mera.

I Evimetrix jämförelsematerial kan bostadsföretagen se hur de ligger till gentemot drygt 40 allmännyttiga bostadsföretag och lika många privata bostadsföretag.