Om oss

Vi på Evimetrix utför kund-, varumärkes- och medarbetarundersökningar både för enskilda företag/organisationer och för grupper av företag/organisationer. Syftet med våra undersökningar är att öka nöjdheten och lojaliteten bland våra uppdragsgivares kunder.

Vi har en särskild expertkunskap inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, men vi gör även undersökningar inom andra sektorer, exempelvis kollektiva branschundersökningar bland allmänheten, beslutsfattare eller specifika målgrupper. Uppdragen omfattar allt från olika företeelser och platser i samhället till företag och varumärken.

Vi jobbar utifrån tre ledord som vi tycker är viktiga för ett bra resultat:

  • Seriösa
  • Lyhörda
  • Pedagogiska

Seriösa – det låter givetvis självklart, men är inte alltid det idag, då många undersökningsföretag inte har kunskapen eller metoderna som krävs för att göra tillförlitliga mätningar med statistiskt säkerställda resultat. Våra analysmetoder bygger på forskning och beprövad vetenskap inom marknadsundersökningar.

Lyhörda – vi lyssnar noga på våra uppdragsgivare och vad de själva ser som viktiga frågor att få svar på. Allt för att de ska få så stor nytta som möjligt av undersökningen.

Pedagogiska – inte minst viktigt är att förklara de ibland komplexa resultaten på ett enkelt och begripligt sätt, så att uppdragsgivaren verkligen kan använda dem i sin utveckling av verksamheten.

Evidensgruppen

Evimetrix är ett av företagen i Evidensgruppen som består av företagen Evidens blw AB och Evimerix AB. Båda företagen arbetar med olika typer av marknadsanalyser.

Evidens arbetar med marknadsekonomiska analyser av förutsättningarna på fastighetsmarknaden m.m.