Genom våra undersökningar får våra uppdragsgivare svar på både hur väl de presterar på såväl strategisk som operativ nivå och vad som är viktigt för deras kunder. Våra resultatanalyser ger klara besked om vilka kvaliteter som påverkar kundnöjdheten mest och vad uppdragsgivaren behöver prioritera. Kort sagt; vi vet vad som fungerar och vilka kvaliteter som bidrar till ökade kundvärden, högre lönsamhet och ökad lojalitet bland hyresgäster och medarbetare.

Vår kompetens omfattar statistik- och nationalekonomi, datavetenskap, beteendevetenskap, fastighetsekonomi och sociologi. Kompetenserna sätter vi samman för att på bästa sätt erbjuda kvalificerade kvantitativa och kvalitativa undersökningar.

En viktig kärna i vårt arbete är att få statistisk tillförlitlighet i våra resultat, eftersom det är avgörande för om undersökningen blir användbar för uppdragsgivaren. Därför är exempelvis låg svarsfrekvens inte acceptabelt.