Våra tjänster

Våra tjänster omfattar både kvantitativa undersökningar (hårda data, siffror och betyg) och kvalitativa undersökningar (beskrivande omdömen, djupintervjuer etc).

I alla undersökningar strävar vi efter att få tillförlitliga data för de analyser vi gör. Statistisk tillförlitlighet är viktig för att vi ska kunna analysera resultaten inom ramen för de vetenskapliga metoder vi använder. Därför är exempelvis låg svarsfrekvens inte acceptabelt. I slutänden är tillförlitligheten avgörande för att våra uppdragsgivare ska ha nytta av undersökningarna.

En annan viktig fördel för våra uppdragsgivare är att vi har flera jämförelsematerial som ger möjlighet att se hur de ligger till jämfört med såväl konkurrenter som branschgenomsnittet.

Läs mer om våra områden och undersökningar via tjänstemenyn.