Behandling av personuppgifter hos Evimetrix 

Vi på Evimetrix har alltid tagit frågor om dataskydd och säkerhet på stort allvar. Därför välkomnar vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, som träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen syftar till att stärka individens integritet och ersätter den svenska Personuppgifteslagen, PUL.

Du som fått en enkät från Evimetrix kan alltid känna dig trygg med att vi skyddar dina uppgifter från obehöriga. Det är alltid frivilligt att svara på de enkäter vi skickar ut och du svarar alltid anonymt. Våra system gör det dock möjligt att under pågående datainsamling skicka påminnelser till de som inte har svarat.

Vi lämnar aldrig ut dina svar kopplat till dina personuppgifter till våra uppdragsgivare om du inte givit ditt uttryckliga medgivande till att vi får göra det. Vi använder aldrig dina personuppgifter för marknadsförings- eller försäljningsändamål och lämnar aldrig ut din infromation till tredje part. 

Evimetrix har tydliga rutiner för hantering av personuppgifter och har gjort en grundlig genomlysning av verksamheten i enlighet med kraven i GDPR. 

Om du har några frågor kring hur vi hanterar data är du alltid välkommen att kontakta oss.