Varumärkesundersökningar

  • Vad särskiljer ert varumärke från andra?
  • Hur kända är ni och vad är ni kända för?
  • I vilka målgrupper uppfattas ni som ett tydligt varumärke?

Detta är några av de frågor som kan besvaras i en varumärkesundersökning gjord av Evimetrix.

Det vi definierar som varumärkesundersökningar är undersökningar som ger svar på dels hur uppdragsgivarens varumärkesimage uppfattas, hur varumärket positioneras i förhållande till en eller flera andra konkurrenter och hur den relevanta målgruppen uppfattar uppdragsgivarens kännetecken och leverans.

I varumärkesundersökningar analyserar vi varumärkets styrkor och svagheter för att hitta varje enskilt varumärkes utvecklingspotential. Ibland handlar det också om att göra målgruppsbeskrivningar eller segmenteringar av undersökta varumärkens marknader. I den typen av analys fokuserar vi på att göra segmenten tydliga så att vår uppdragsgivare kan använda sig av dem exempelvis i sin kommunikation.

I de allra flesta varumärkesundersökningar vi genomför stöder vi utformningen på den ISO-standard (10668) som finns för värdering av varumärken.