Vi utför många hyresgästundersökningar för såväl privata som allmännyttiga bostadsföretag, kommersiella fastighetsägare (kontor och lokaler) samt offentliga fastighetsägare. Vi har också kundundersökningsuppdrag inom handel och IT samt bransch- och intresseorganisationer.

De undersökningar vi gör är NKI-undersökningar, och vi gör dem så som de ska göras; enligt de standardiserade former och matematisk-statistiska analysmetoder som ger tillförlitliga resultat. Läs gärna mer på sidan NKI, Nöjd-Kund-Index under rubriken Om oss.