Medarbetarundersökningar

För många av våra uppdragsgivare gör vi medarbetarundersökningar i samband med deras kund- eller hyresgästundersökningar. Vi gör även enbart medarbetarundersökningar för några av våra uppdragsgivare. I dessa undersökningar använder vi samma metod och modell som för våra NKI-undersökningar, men måttet är då istället NMI (Nöjd-Medarbetar-Index).

Resultaten från medarbetarundersökningar föranleder ibland behov av djupare stöd till uppdragsgivaren. Den typen av stöd kan vi också erbjuda tack vare våra väl etablerade samarbeten med flera utomstående parter och partners.