De flesta undersökningar vi gör är repetitiva, dvs. vi har i uppdrag att göra uppföljande mätningar en eller flera gånger per år.

Med övriga undersökningar menar vi sådana som inte är återkommande utan som vi gör mer ad hoc, som enstaka uppdrag. De är ofta också särskilt anpassade utifrån uppdragsgivarens specifika frågeställning.