Kommersiella fastighetsägare

För kommersiella fastighetsägare utför vi undersökningar bland deras hyresgäster. Frågorna handlar om allt från vad hyresgästerna anser om uppdragsgivaren som hyresvärd till hur de upplever lokalernas läge och kvaliteten på service, felavhjälpning med mera. Undersökningarna följer den standardiserade och vetenskapligt förankrade metoden för att mäta NKI (Nöjd Kund Index).

För kommersiella fastighetsägare har vi också utvecklat en särskild modell för analys och retention management, som enkelt kan kopplas till våra NKI-undersökningar. Genom denna tilläggsmodell får uppdragsgivaren en snabb och skarp bild av potentiella flyttrisker men också hur kontraktstocken kan utvecklas.