Övriga kundundersökningar

Vi gör många typer av kundundersökningar framför allt för bransch- och intresseorganisationer (medlemsundersökningar), handel (kunder till butikskedjor) samt bredbands- och fiberleverantörer.

Vi gör också specialanpassade kundundersökningar utifrån en eller flera specifika frågeställningar från våra uppdragsgivare. Det kan till exempel handla om projektutvärderingar, inflyttningsstudier och utvärderingar av hur kunder upplever olika koncept.