Offentliga fastighetsägare

Inom offentligt fastighetsägande arbetar vi med både kommunala, landstingskommunala och statliga fastighetsägare. Frågorna handlar om allt från hur uppdragsgivaren uppfattas som hyresvärd till vad verksamheterna/brukarna/kunderna tycker om lokalernas ändamålsenlighet, löpande skötsel, rondering med mera.

I våra analyser och tolkningar av resultaten tar vi noggrann hänsyn till de viktiga skillnader som finns mellan offentligt och kommersiellt fastighetsägande. Hos oss kan uppdragsgivaren också ta del av vårt jämförelsematerial som omfattar drygt 80 kommunala, landstingskommunala och statliga fastighetsorganisationer.