Offentliga fastighetsägare

Inom offentligt fastighetsägande arbetar vi med både regioners fastighetsorganisationer, kommunala och statliga fastighetsägare. Frågorna handlar om allt från hur uppdragsgivaren uppfattas som hyresvärd till vad verksamheterna/brukarna/kunderna tycker om lokalernas ändamålsenlighet, löpande skötsel, rondering med mera.

I undersökningarna mäter vi oftast hur nöjda hyresgästerna/verksamheterna är med både den fysiska miljön och med servicen. I undersökningarna mäter vi det standardiserade måttet NKI (Nöjd Kund Index) och analyserar resultaten enligt den väl förankrade vetenskapliga metoden för just NKI-undersökningar.

I våra analyser och tolkningar av resultaten tar vi noggrann hänsyn till de viktiga skillnader som finns mellan offentligt och kommersiellt fastighetsägande. Hos oss kan uppdragsgivaren också ta del av vårt jämförelsematerial som omfattar drygt 80 kommunala, landstingskommunala/regionala och statliga fastighetsorganisationer.